چیزی بگو

پیتر اچ رینولـدز در این کتاب، روش‎ های تاثیرگذاری تنها یک صـدا و تاثیری که می‎ گذارد را بررسی می ‎کند. همه‎ ی ما، هر روز این فرصت را داریم که چیزی بگوییم: با عملمان، کلماتمان و صدایمان. همه‎ ی ما باید بتوانیم به دنیا بگوییم که چه کسی هستیم، به چه می ‎اندیشیم و به چه چیزی فکر مـی ‎کنیم. زمان آن رسیده است که چیزی بگوییم!
  • ناشر : انتشارات پرتقال
  • نویسنده : پیتر اچ رینولدز
  • مترجم : رضی هیرمندی
  • موجود
290,000 ریال
ناشر
انتشارات پرتقال
نویسنده
پیتر اچ رینولدز
مترجم
رضی هیرمندی

نظر خود را بنویسید