فلسفه درد

فلسفۀ درد با ایده هایی از متفکرانی همچون سورن کیرکگور، زیگموند فروید، ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو، آلیس میلر، سوزان سونتاگ و ملانی کلاین همراه می شود، و این پرسش را مطرح می کند که تقدم با فکر است یا احساس.
  • ناشر : نشر نو
  • نویسنده : آرنه یوهان و تلسن
  • مترجم : محمد کریمی
  • موجود
320,000 ریال

آرنه وتلسن بر آن است که «همۀ ما در هر لحظه از زندگی مان در معرض درد هستیم؛ اما نه لزوما به شکل واقعیتیسمج، بلکه به منزلۀ یک احتمال دائمی». فلسفۀ درد نگاهی تأمل برانگیز است به جنبه ای ناگزیر از وضع بنیادین بشر. وتلسن در این کتاب به شکل های متنوعی از درد می پردازد؛ از جمله، دردی که به واسطۀ شکنجه بر انسان تحمیل می شود، درد بیماری، درد اضطراب، درد اندوه، درد خشونت و افسردگی. او ماهیت دو پهلوی درد را بررسی می کند: این که در زندگی روزمره همواره تلاش می کنیم از درد اجتناب کنیم اما در عین حال، جستجوی درد برایمان شورانگیز است.
وتلسن درد را در قلمروهای مختلفی از زندگی مدرن، از جمله خانواده و شغل، بررسی می کند.
فلسفۀ درد با ایده هایی از متفکرانی همچون سورن کیرکگور، زیگموند فروید، ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو، آلیس میلر، سوزان سونتاگ و ملانی کلاین همراه می شود، و این پرسش را مطرح می کند که تقدم با فکر است یا احساس.

ناشر
نشر نو
نویسنده
آرنه یوهان و تلسن
مترجم
محمد کریمی

نظر خود را بنویسید